Μενού

Εισδοχή

Εισδοχή : η αποδοχή (μέλου) ως ισοτίμου, η ένταξη του και η αναγνώριση όλων
των δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν.

Αφήστε μια απάντηση

banner
asxetos.gr