Μενού

Έκλυτος

Έκλυτος : αυτός που δεν σέβεται τους ηθικούς κανόνες και δεν χαλιναγωγεί τα πάθη
του, ο ανήθικος.

Αφήστε μια απάντηση

banner
asxetos.gr