Μενού

Ενδεής

Ενδεής : αυτός που στερείται, που έχει έλλειψη συγκεκριμένου πράγματος, που
μειονεκτεί σε (κάτι).


Αφήστε μια απάντηση