Μενού

Ενιαύσιος

Ενιαύσιος : αυτός που έχει ζωή ή διάρκεια ενός έτους.


Αφήστε μια απάντηση