Μενού

Επακτή

Επακτή : η ηλικία της Σελήνης την 1η Μαρτίου, που είναι ίδια με την ηλικία της
την 1η Ιανουαρίου, χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των κινητών εορτών.


Αφήστε μια απάντηση