Μενού

Επανωκαλύμμαυχο

Επανωκαλύμμαυχο : μαύρο κάλυμμα από ύφασμα, που τίθεται επάνω στον σκούφο
μοναχών ή στο καλυμμαύχι των ιερομένων και φέρεται από τους άγαμους κληρικούς ως
διακριτικό της μοναχικής τους ιδιότητας.


Αφήστε μια απάντηση