Μενού

Επίμεμπτος

Επίμεμπτος : αυτός που είναι άξιος κατακρίσεως.


Αφήστε μια απάντηση