Μενού

Επίμορτος

Επίμορτος : αυτός που καλλιεργείται με τη συμφωνία να καρπώνεται ο καλλιεργητής
μέρος της σοδειάς.


Αφήστε μια απάντηση