Μενού

Επίνειο

Επίνειο : λιμάνι ή πόλη γύρω από λιμάνι, από όπου εξυπηρετείται μεγαλύτερο
αστικό κέντρο, μια μεσόγεια πόλη.


Αφήστε μια απάντηση