Μενού

Εθνοκεντρισμός

Εθνοκεντρισμός : η αναγωγή των πάντων στην ιδέα του έθνους και στο ίδιο το
έθνος.


Αφήστε μια απάντηση