Μενού

Εθνοτικός

Εθνοτικός : αυτός που σχετίζεται με πληθυσμιακή ομάδα ενός έθνους, η οποία
αποτελεί ενότητα.


Αφήστε μια απάντηση