Μενού

Εξάμβλωμα

Εξάμβλωμα : το έμβρυο που έχει πρόωρα αποβληθεί από τη μήτρα και παρουσιάζει
γενετικές ανωμαλίες.


Αφήστε μια απάντηση