Μενού

Εξάχνωση

Εξάχνωση : η μετάπτωση ουσίας από τη στρερεά στην αέρια κατάσταση, χωρίς τη
μεσολάβηση της υγρής καταστάσεως.


Αφήστε μια απάντηση