Μενού

Εξικνούμαι

Εξικνούμαι : καταλήγω, φθάνω, έχω ως όριο.


Αφήστε μια απάντηση