Μενού

Εξοίδηση

Εξοίδηση : το πρήξιμο τμήματος του σώματος.


Αφήστε μια απάντηση