Μενού

Λογιάζω

Λογιάζω : υπολογίζω, μελετώ, σχεδιάζω, σκέφτομαι, προβληματίζομαι


Αφήστε μια απάντηση