Μενού

ΜΕΤΑΔΕΝΩ ΤΑ ΖΑ

Σημαίνει ΜΕΤΑΚΙΝΩ – δένω αλλού – ΣΤΟΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟ ΤΑ ΔΕΜΕΝΑ ΖΩΑ ….. .

(παράδειγμα : ” σάλευγε τα ζα να μεταδέσεις … ” ) .


Αφήστε μια απάντηση