Μενού
Αρχική / Εγκυκλοπαίδεια / Λεξικό – Γλωσσάρια (Σελίδα 2)

Λεξικό – Γλωσσάρια

Κατηγορίες με καταχωρήσεις που σας παρέχουν ένα πλούσιο υλικό από λεξικά όλων των ειδών και γλωσσάρια.Eλληνικό λεξικό, Kρητικό γλωσσάρι, το λεξικό της υγείας και Kοζανίτικο γλωσσάρι είναι μερικά από αυτά που εμπεριέχονται στην κατηγορία.Ένας θησαυρός λεξιλογίου και φράσεων.

Επίνειο

Επίνειο : λιμάνι ή πόλη γύρω από λιμάνι, από όπου εξυπηρετείται μεγαλύτερο
αστικό κέντρο, μια μεσόγεια πόλη.

Επαφίεμαι

Επαφίεμαι : εμπιστεύομαι τον εαυτό μου ή υπόθεση μου στην κρίση ή τη διάθεση
(κάποιου).

Εξωνημένος

Εξωνημένος : εξαγορασμένος, αυτός που με την υπόσχεση ή τη λήψη ανταλλαγμάτων
δεν ενεργεί νόμιμα ή ηθικά.

Ενδεής

Ενδεής : αυτός που στερείται, που έχει έλλειψη συγκεκριμένου πράγματος, που
μειονεκτεί σε (κάτι).

Εξάμβλωμα

Εξάμβλωμα : το έμβρυο που έχει πρόωρα αποβληθεί από τη μήτρα και παρουσιάζει
γενετικές ανωμαλίες.

Εξάρθρημα

Εξάρθρημα : η μετατόπιση των άκρων των οστών που σχηματίζουν άρθρωση, με
αποτέλεσμα να μεταβάλλεται μόνιμα η σχέση τους.

Εξάχνωση

Εξάχνωση : η μετάπτωση ουσίας από τη στρερεά στην αέρια κατάσταση, χωρίς τη
μεσολάβηση της υγρής καταστάσεως.

Εξτρεμισμός

Εξτρεμισμός : η στάση που χαρακτηρίζεται από την υιοθέτηση ακραίων αντιλήψεων
και βίαιων πρακτικών.

Ενατένιση

Ενατένιση : η προσήλωση του βλέμματος σε πρόσωπο, αντικείμενο, αλλά και σε
γεγονός, κατάσταση.

Εμαγιέ

Εμαγιέ : σκεύος που η επιφάνεια του καλύπτεται από μια υαλώδη ουσία είτε για
διακοσμητικούς λόγους είτε για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας τους.

Έμπλεος

Έμπλεος : αυτός που είναι γεμάτος, που συναισθάνεται κάτι σε όλη του την έκταση.

Έμβασμα

Έμβασμα : η εντολή μεταφοράς χρηματικών ποσών σε τραπεζικό λογαριασμό
δικαιούχου.

Εμποιώ

Εμποιώ : γεννώ συγκεκριμένο συναίσθημα, λειτουργώ ως ερέθισμα εντυπώσεως και
προκλήσεως συναισθηματικών αντιδράσεων.

Εμβροχή

Εμβροχή : κάθε διαδικασία για την αποσκλήρυνση αντικειμένου ή υλικού ή τη
διάλυση του με βύθιση σε υγρό.

Εναγής

Εναγής : αυτός που φέρει πάνω του άγος, που βαρύνεται με ανόσια πράξη και τις
συνέπειες της.

banner
asxetos.gr