Μενού

Extf

Format φωτογραφίας το οποίο επιτρέπει την ενσωμάτωση στην ψηφιακή φωτο (τύπου Jpeg), πληροφοριών, όπως για παράδειγμα ο χρόνος λήψης φωτογραφίας, ο τύπος της μηχανής, οι ρυθμίσεις της κλπ.


Αφήστε μια απάντηση