Μενού

Codec

Σύντμηση των λέξεων compressor/decompressor. Είναι ένας μαθηματικός αλγόριθμος – “βιβλιοθήκες” που δηλώνει τον τύπο της συμπίεσης που χρησιμοποιείται κατά την εγγραφή εικόνας και ήχου (συμπίεση – αποσυμπίεση) .


Αφήστε μια απάντηση