Μενού

ΚΕΔΕ

Το Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (ΚΕΔΕ), γυναικεία μη κυβερνητική οργάνωση, ιδρύθηκε το 1988.
Κύριος στόχος του ΚΕΔΕ είναι η προώθηση ενός πολιτισμού ειρήνης μέσω της ενδυνάμωσης των γυναικών, των νέων και της κοινωνίας των πολιτών. Ιδιαίτεροι στόχοι του ΚΕΔΕ είναι: η πρόληψη και η ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών ειδικά των δικαιωμάτων τους στην απασχόληση, την εκπαίδευση και την υγεία.
Η πρόληψη και η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και εμπορίας γυναικών και ο αγώνας κατά της εκμετάλλευσης, της περιθωριοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού.


Αφήστε μια απάντηση