Μενού

ACTION NETWORK

Σκοπός της αστικής εταιρείας είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών μέσω της κατάρτισης, διαχείρισης και υλοποίησης ανθρωπιστικών προγραμμάτων, που στοχεύουν στην στήριξη ευπαθών ομάδων πληθυσμού, έτσι ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή/και ανθρωπογενών κρίσεων.
Πιο συγκεκριμένα, η αστική εταιρεία έχει σκοπό να κινητοποιεί και να ευαισθητοποιεί κοινωνικές ομάδες ή/και φορείς του Ελληνικού Κράτους, των μελών και των αρμόδιων φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών αλλά και εν γένει της Διεθνούς Κοινότητας, σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται μία ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.


Αφήστε μια απάντηση