Μενού

Η Ελπίδα

Ο Σύλλογός μας συγκεντρώνει ρουχισμό, τρόφιμα και παιχνίδια τα οποία μοιράζει σε άπορες οικογένειες.
Στον Δήμο Αχαρνών ιδιαίτερα έχουμε αναπτύξει σημαντική δράση αφού στην πόλη κατοικούν μεταξύ των άλλων παλιννοστούντες, αθίγγανοι, οικονομικοί μετανάστες κ.α. κοινωνικές ευπαθείς ομάδες.


Αφήστε μια απάντηση