Μενού

Οδυσσέας

Ο “ΟΔΥΣΣΕΑΣ” είναι αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία που προσφέρει δωρεάν μαθήματα νεοελληνικής γλώσσας σε μετανάστες και πρόσφυγες.
Το Δεκέμβριο του 1997 συγκροτήθηκε από διορισμένους και αδιόριστους εκπαιδευτικούς η “Πρωτοβουλία για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες, πρόσφυγες”.


Αφήστε μια απάντηση