Μενού

ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΗ

Για την τεχνική της φωτοσκίασης χρησιμοποιούμε τρία φον-ντε-τεν.Το ένα είναι το χρώμα βάσης στον τόνο και στο χρώμα της επιδερμίδας. Το άλλο το χρώμα σκίασης σε σκουρότερους τόνους από το χρώμα βάσης για τα σημεία
εκείνα από τα οποία θέλουμε να αφαιρέσουμε όγκο ή επιφάνεια και το τρίτο είναι χρώμα ανοιχτότερο από το χρώμα βάσης για να τονίσουμε τα σημεία όπου θέλουμε να προβάλλουμε και να δώσουμε όγκο.


Αφήστε μια απάντηση