Μενού

Βλέφαρο και φλεγμονή

Το χαλάζιο είναι μια φλεγμονή του βλεφάρου κατά την οποία δημιουργείτε σιγά σιγά μια κύστη στο βλέφαρο.


Αφήστε μια απάντηση