Μενού

Άσθμα και παιδιά

Τα μισά από τα ασθματικά παιδιά εμφανίζουν την πάθηση πριν από την ηλικία των 10 ετών . Το άσθμα είναι συνήθως μια κληρονομική πάθηση και δεν είναι μεταδοτικό.


Αφήστε μια απάντηση