Μενού

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΟΛΥΒΔΩΤΗ

Μια εκκλησιά μολυβδωτή ,
μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκητή ,
ποιος την μολυβδοκοντυλογλυπτοπελέκησε;
Ο γιος του μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκητή .
Αν είχα εγώ τα σύνεργα , τα μίνεργα
του γιου του μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκητή
θα τη μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκούσα
καλύτερα από το γιο του μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκητή ……
ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ!!!!


Αφήστε μια απάντηση