Μενού

Φίλος σε φίλο

Φίλος έδωσε σε φίλο τριαντάφυλλο με φίλο. Φίλε φύλαγε το φύλλο, μην το δώσεις σε άλλο φίλο.


Αφήστε μια απάντηση