Μενού

ΒΑΡΕΛΙ

Βαρέλι, ωεροβάρελο

ποιος σε νεροβαρελόδεσε;

Ο γιος του νεροβαρελοδέτη με νεροβαρελοβάρεσε

Να ΄χα γω τα σύνεργα

του γιού του νεροβαρελοδετή,

καλύτερα θα σε νεροβαρελόδενα .


Αφήστε μια απάντηση