Μενού

ΜΟΥ ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΕΥΑΝΕ …

Ταχτιρτί του λέγανε
μου το προξενεύανε
και του δίνανε προικιά
ένα κόσκινο φλουριά
5 και του δίναν πανωπροίκια
χίλια αρνιά, χίλια κατσίκια
και του δίναν το ‘να τ’ ‘άλλο
κι ένα αρχοντικό μεγάλο .


Αφήστε μια απάντηση