Μενού

ΤΑΪΡΙΡΙΡΙΣΤΕΤΟ..

Ταϊριριρίστετο μου
Σύρτε σιριανείστε το μου
Και φλουριά γεμίστετό μου
Τάρνα –τάρνα , τάρνα του
Να το χαρεί η μάνα του .


Αφήστε μια απάντηση