Μενού

ΕΝ ΤΙΝΤΙΝΙ

Εν τιντίνι
σαραμαντίνι
άμπαγια – μπα – για – μπουμ
και πίονε
και ταπαθίονε
μπουμ
τα λεβάντια
μπουμ .


Αφήστε μια απάντηση