Μενού

ΝΑΝΙΑΡΑ

Νανιάρα νανιάρα
κατέβα κατρουλιάρα
ο ψύλλος ο βαβέλος
που φορεί στραβά το φέσι
που φέρνει γύρα τ’ άλογο
ποιος εσήμανε την καμπάνα ;

Αφήστε μια απάντηση

banner
asxetos.gr