Μενού

Ο ΜΑΝ Ο ΜΑΝ

Ο μαν ο μαν ο μα
μακαρόνια φυτικά
φυτικάι κάι κάι
μπαμπακάι κάι κάι ,
ο ζεμπελεμπελε
χρωματί ζεμπελέ
λουτροπάμπα
λουτροπάμπα
άκα μπουφ .


Αφήστε μια απάντηση