Μενού

ΠΡΩΤΗ , ΔΕΥΤΕΡΑ

Πρώτη , δευτέρα
μες στη μπουμπουνιέρα
τρίτη , τετάρτη
μέσα στο παλάτι
πέμπτη , έκτη
ξύλο που μας πέφτει .


Αφήστε μια απάντηση