Μενού

ΒΟΗΘΟΣ

Βο-η-θός ! Βο-η-θός
Πέθαν’ ο σπανός
πήγα να τον θάψω
και βγήκε ζωντανός .


Αφήστε μια απάντηση