Μενού

Μπάνιο και υγρασία

Μετά το μπάνιο να σκουπίζετε καλά το μωρό, ώστε να είναι στεγνό, ιδιαίτερη προσοχή να δώσετε στην περιοχή της πάνας, να φροντίζετε να μην έχει υγρασία για τι προκαλεί ερεθισμούς.


Αφήστε μια απάντηση