Μενού

Βασιλιάς

Έχω εγώ καλό παιδί, έχει ο βασιλιάς κορίτσι, έστειλε ξανάστειλε να συμπεθεριάσουμε. Πάλι εμείς δεν θέλαμε, ψηλοκαμαρώναμε.


Αφήστε μια απάντηση