Μενού

Ανάγνωση και εφημερίδα

Ένας τρόπος για να μάθετε το παιδί σας να διαβάζει είναι να του δώσετε να
διαβάσει  ένα κομμάτι από μια εφημερίδα ή από ένα περιοδικό εξηγώντας του
ότι μπορεί να παραλείπει τις δύσκολες λέξεις και να τις αντικαθιστά με δικές του
ανάλογα με το νόημα.


Αφήστε μια απάντηση