Μενού

Ανάγνωση και εικόνα

Ζητήστε από το παιδί σας κάθε φορά που διαβάζει κάτι να σας δείχνει με
το χέρι του το σημείο που φτάνει καθώς και την εικόνα. Με αυτό τον
τρόπο το παιδί θα ταυτίσει τον ήχο με το αντικείμενο που αντιπροσωπεύει.


Αφήστε μια απάντηση