Μενού

Αριθμοί και παιχνίδι

Παίξτε παιχνίδια με το παιδί σας και αναθέστε του να κρατάει σε ένα χαρτί το
σκορ με συγκεκριμένους αριθμούς για να κάνει στο τέλος την πρόσθεση. Με αυτή τη
μέθοδο, θα βοηθήσετε το παιδί σας να μάθει να κάνει πρόσθεση.


Αφήστε μια απάντηση