Μενού

Αριθμοί και προβλήματα

Βοηθήστε το παιδί σας να μάθει να μετράει, βάζοντας το να βρεί λύσεις σε
προβλήματα, όπως για παράδειγμα, αν χάσει το ένα από τα τρία παιχνίδια του, πόσα
θα του μείνουν. Η μέθοδος αυτή κάνει τη μάθηση παιχνίδι.


Αφήστε μια απάντηση