Μενού

Αριθμοί και ρέστα

Εκπαιδεύστε το παιδί σας, στα ρέστα που θα πρέπει να πάρει από το περίπτερο όταν
αγοράζει για παράδειγμα μια σοκολάτα. Προσπαθήστε να είναι πολύ εύκολα για να
κάνει μόνο του τους λογαριασμούς. Για παράδειγμα, αν μου δώσεις 2 ευρώ και αυτό
που θέλεις κάνει 1 ευρώ, τι θα ρέστα θα πρέπει να πάρεις.


Αφήστε μια απάντηση