Μενού

Αριθμού και μέτρο

Γνωρίστε στο παιδί σας το μέτρο. Δείξτε του πως μπορεί να χρησιμοποιεί ένα μέτρο
και να διαβάζει τους αριθμούς υπολογίζοντας την απόσταση από το κρεβάτι του
μέχρι το παράθυρο ή από το ψηλότερο ράφι μέχρι το χαμηλότερο. Κάντε τη μάθηση
παιχνίδι.


Αφήστε μια απάντηση