Μενού

Φιδάκι και γράμματα

Φτιάξτε ένα φιδάκι με γράμματα και παίξτε μαζί με το παιδί σας. Ανάλογα με τη
ζαριά που θα φέρνει θα ανεβαίνει στο μεγαλύτερο γράμμα ή θα πέφτει στο
μικρότερο, τα γράμμα βέβαια θα πρέπει να είναι σε αλφαβητική σειρά. Έτσι, θα
μπορέσει να εκπαιδευτεί και στις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις.


Αφήστε μια απάντηση