Μενού

Γραφή και ημερολόγιο

Προτρέψτε το παιδί σας να φτιάξει ένα δικό του ημερολόγιο με απλές προτάσεις,
όπως για παράδειγμα σήμερα, πήγα στη γιαγιά. Είναι ένα εξαιρετικό κίνητρο για
εξάσκηση στο γράψιμο.


Αφήστε μια απάντηση