Μενού

Γραφή και σημειωματάκια

Ένας καλός τρόπος να μάθει το παιδί σας να γράφει, είναι να του γράφετε κάθε
μέρα ένα απλό γράμμα, όπως για παράδειγμα σε αγαπώ, θα γυρίσω γρήγορα και
ζητήστε του να το αντιγράψει και να σας το δώσει όταν επιστρέψετε στο σπίτι.


Αφήστε μια απάντηση