Μενού

Γράμματα με ήχους

Για να βοηθήσετε το παιδί σας να μάθει να διαβάζει, προσπαθήστε να του μάθετε τη
μουσική των γραμμάτων μέσα από τις λέξεις. Μπορείτε μάλιστα να συνδέσετε τα
γράμματα με ήχους, όπως για παράδειγμα το α, είναι σαν το α που κάνουμε όταν
τρομάζουμε.


Αφήστε μια απάντηση