Μενού

Κρεμάλα και γράμματα

Παίξτε μαζί με το παιδί σας κρεμάλα, φυτά – ζώα – πράγματα και αινίγματα
που ακονίζουν την οξυδέρκεια του, για παράδειγμα ποιός θα προλάβει να πει πιο
γρήγορα τρεις λέξεις που αρχίζουν από Β. Αυτός είναι ένας καλό τρόπος να μάθει
το παιδί τα γράμματα της αλφαβήτας.


Αφήστε μια απάντηση